Cách tùy chỉnh Ubuntu 20.04 để có giao diện giống macOS

Sau đây, ReviewMuaSam xin viết về Cách tùy chỉnh Ubuntu 20.04 để có giao diện giống macOS.

Ubuntu 20.04 là một trong những phiên bản Linux phổ biến nhất hiện nay. Nếu bạn muốn có giao diện giống macOS trên Ubuntu 20.04, bạn có thể tùy chỉnh Ubuntu 20.04 theo cách đơn giản. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh Ubuntu 20.04 để có giao diện giống macOS.

Cách thay đổi giao diện Ubuntu 20.04 thành giao diện macOS

Ubuntu 20.04

Để thay đổi giao diện Ubuntu 20.04 thành giao diện macOS, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt môi trường giao diện MacOS

Đầu tiên, bạn cần cài đặt môi trường giao diện MacOS trên Ubuntu 20.04. Để làm điều này, bạn cần mở Terminal và chạy lệnh sau:

sudo apt-get install macbuntu-os-icons-lts-v7

Bước 2: Cài đặt giao diện MacOS

Sau khi cài đặt môi trường giao diện MacOS, bạn cần cài đặt giao diện MacOS. Để làm điều này, bạn cần mở Terminal và chạy lệnh sau:

sudo apt-get install macbuntu-os-plank-theme-lts-v7

Bước 3: Thay đổi giao diện mặc định

Sau khi cài đặt giao diện MacOS, bạn cần thay đổi giao diện mặc định của Ubuntu 20.04. Để làm điều này, bạn cần mở công cụ “Appearance” trong cửa sổ “System Settings” và chọn giao diện MacOS.

Bước 4: Thay đổi biểu tượng

Cuối cùng, bạn cần thay đổi biểu tượng trên Ubuntu 20.04. Để làm điều này, bạn cần mở công cụ “Icons” trong cửa sổ “System Settings” và chọn biểu tượng MacOS.

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn sẽ có thể thay đổi giao diện Ubuntu 20.04 thành giao diện MacOS.

Cách tùy chỉnh Ubuntu 20.04 để có giao diện giống macOS

Cài đặt Ubuntu 20.04 có thể làm cho bạn cảm thấy như một công việc khó khăn và thời gian nếu bạn muốn có giao diện giống macOS. Tuy nhiên, với một số thay đổi nhỏ, bạn có thể điều chỉnh Ubuntu 20.04 để nó trông giống macOS.

Đầu tiên, bạn cần phải cài đặt một giao diện đồ họa mới. Ubuntu 20.04 sử dụng một giao diện đồ họa tên là Unity. Để cài đặt một giao diện đồ họa khác, bạn cần phải mở Terminal và nhập lệnh sau: sudo apt-get install gnome-shell. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể thay đổi giao diện đồ họa bằng cách vào phần Cài đặt > Tùy chọn đăng nhập.

Tiếp theo, bạn cần phải thay đổi màu sắc của Ubuntu 20.04. Để làm điều này, bạn cần phải mở Terminal và nhập lệnh sau: sudo apt-get install gnome-tweak-tool. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể thay đổi màu sắc bằng cách vào phần Giao diện > Màu sắc.

Cuối cùng, bạn cần phải thay đổi hình nền của Ubuntu 20.04. Để làm điều này, bạn cần phải mở Terminal và nhập lệnh sau: sudo apt-get install gnome-backgrounds. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể thay đổi hình nền bằng cách vào phần Máy tính > Hình nền.

Những thay đổi này sẽ giúp bạn tùy chỉnh Ubuntu 20.04 để nó trông giống macOS. Hãy thử ngay và cảm nhận sự khác biệt!

Cách cài đặt theme trên Ubuntu 20.04 để giống macOS

Để cài đặt theme trên Ubuntu 20.04 để giống macOS, bạn cần phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt gói phụ trợ.

Trước tiên, bạn cần phải cài đặt một số gói phụ trợ để cài đặt theme. Để làm điều này, bạn cần mở Terminal và gõ lệnh sau:

sudo apt-get install gtk2-engines-murrine gtk2-engines-pixbuf

Bước 2: Tải và cài đặt theme.

Sau khi cài đặt các gói phụ trợ, bạn cần tải theme macOS về máy tính của mình. Bạn có thể tải theme từ trang web này: https://www.gnome-look.org/p/1166289/.

Sau khi tải về, bạn cần giải nén file và sao chép thư mục vào thư mục giao diện của Ubuntu. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng lệnh sau trong Terminal:

sudo cp -r macos-sierra-gtk-theme-master/ /usr/share/themes

Bước 3: Thay đổi theme.

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể thay đổi theme trong cài đặt giao diện của Ubuntu. Để làm điều này, bạn cần mở cài đặt giao diện và chọn theme macOS trong danh sách.

Bước 4: Cài đặt icon.

Cuối cùng, bạn cũng cần cài đặt một bộ icon để giống với macOS. Bạn có thể tải bộ icon từ trang web này: https://www.gnome-look.org/p/1012486/.

Sau khi tải về, bạn cần giải nén file và sao chép thư mục vào thư mục icon của Ubuntu. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng lệnh sau trong Terminal:

sudo cp -r macOS-Sierra-Icons-master/ /usr/share/icons

Sau đó, bạn có thể thay đổi icon trong cài đặt giao diện của Ubuntu.

Nếu bạn thực hiện đúng các bước trên, bạn sẽ có một giao diện Ubuntu giống macOS.

Cách cài đặt icon trên Ubuntu 20.04 để giống macOS

Để cài đặt icon trên Ubuntu 20.04 để giống macOS, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt giao diện mới

Đầu tiên, bạn cần cài đặt giao diện mới trên Ubuntu 20.04. Để làm điều này, bạn cần mở cửa sổ Terminal và gõ lệnh sau:

sudo apt-get install ubuntu-gnome-desktop

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn cần khởi động lại máy tính của mình.

Bước 2: Cài đặt giao diện Mac OS X

Sau khi khởi động lại máy tính, bạn cần cài đặt giao diện Mac OS X trên Ubuntu 20.04. Để làm điều này, bạn cần mở cửa sổ Terminal và gõ lệnh sau:

sudo apt-get install macbuntu-os-icons-lts-v7

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn cần khởi động lại máy tính của mình.

Bước 3: Thay đổi cài đặt icon

Sau khi khởi động lại máy tính, bạn cần thay đổi cài đặt icon trên Ubuntu 20.04. Để làm điều này, bạn cần mở cửa sổ Terminal và gõ lệnh sau:

gsettings set org.gnome.desktop.interface icon-theme ‘Macbuntu-OS-X-Yosemite’

Sau khi thay đổi cài đặt, bạn sẽ thấy icon trên Ubuntu 20.04 giống với icon trên macOS.

Cách thay đổi cấu hình Ubuntu 20.04 để giống macOS

Để thay đổi cấu hình Ubuntu 20.04 để giống macOS, bạn cần phải thực hiện một số bước cơ bản. Đầu tiên, bạn cần cài đặt giao diện mới. Ubuntu 20.04 cung cấp một số giao diện khác nhau, nhưng để có được giao diện giống macOS, bạn cần cài đặt giao diện GNOME. Để cài đặt giao diện GNOME, bạn cần mở Terminal và nhập lệnh “sudo apt-get install gnome-shell”. Sau khi cài đặt xong, bạn cần khởi động lại máy tính của mình.

Tiếp theo, bạn cần thay đổi giao diện mặc định của Ubuntu 20.04. Để làm điều này, bạn cần mở ứng dụng “Tweaks” và chọn “Appearance” trong menu. Bạn có thể thay đổi màu sắc, hình nền, font chữ và các thiết lập khác để tạo ra giao diện giống macOS.

Cuối cùng, bạn cần thay đổi các biểu tượng và các ứng dụng mặc định của Ubuntu 20.04. Để làm điều này, bạn cần tải về một bộ biểu tượng giống macOS và sao chép nó vào thư mục “/usr/share/icons”. Bạn cũng có thể tải về các ứng dụng giống macOS và cài đặt chúng trên máy tính của mình.

Những bước trên sẽ giúp bạn thay đổi cấu hình Ubuntu 20.04 để giống macOS. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống của bạn. Vì vậy, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Kết luận, cách tùy chỉnh Ubuntu 20.04 để có giao diện giống macOS rất dễ dàng. Người dùng có thể thay đổi giao diện, cài đặt các ứng dụng phổ biến, cài đặt màu sắc và hình nền, và tùy chỉnh các thiết lập khác để tạo ra một trải nghiệm macOS tuyệt vời trên Ubuntu.

Tổng kết

Để có giao diện giống macOS trên Ubuntu 20.04, bạn cần cài đặt giao diện Unity Tweak Tool và một số gói phụ trợ. Sau đó, bạn có thể thay đổi các thiết lập giao diện như áp dụng theme, đổi icon, thay đổi màu sắc, v.v.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *